Kulturhistoria

Skånska teatern

Skånska teatern var en fri teatergrupp som bildades i Malmö 1973, bland annat ur det som tidigare varit Teater 7. Redan året efter flyttade teatern till Landskrona och där fanns Skånska teatern fram till 1993.

Fria teatergrupper

Med en fri teatergrupp syftar man på en grupp som inte tillhör någon av de institutioner eller privatteatrar som finns i landet. På 2000-talet har motsvarande grupper ofta omnämnts som scenkonstkollektiv, kanske för att benämningen fria teatergrupper är något som blivit förknippat med 1960- och 1970-talen och de grupper som uppstod då.

De tidigaste fria teatergrupperna i Sverige kom på 1940- och 1950-talen med till exempel Teatern i Gamla stan och Svenska dramatikers studio. Innan det hade till exempel student- och amatörteatrar kunnat verka i liknande former. På 1960- och 1970-talet blev de fria teatergrupperna en del av den progressiva rörelsen, med en vilja att arbeta kollektivistiskt och med politiska budskap.

Communityteater

Håkan Persson var under några år del av Skånska teatern. Han berättar i en intervju på Landskrona stads hemsida om teatern. En sak han berättar om är hur det var en community-teater. Det är ett teaterkoncept som uppstått i södra Europa och där det finns fokus på att involvera människor och arbeta kollektivistiskt. Till exempel togs beslut vid stormöten där allas röster vägde lika tungt och alla hjälptes åt med saker som att städa. På det sättet skulle gruppdynamiken bli annorlunda och delaktigheten större.

Det fanns också en tydlig ambition att förankra teatern i samhället. Ett exempel på det är att man arbetade med arbetsplatsombud. Det var människor från olika arbetsplatser som kunde komma på öppna repetitioner, lära känna teatern bättre och förhoppningsvis berätta vidare om den. Det fanns också en tanke om ömsesidighet, att teatern skulle få en bättre chans att lära känna staden och människorna som levde där.

Slutet

Skånska Teatern gick i konkurs 1993, men under de följande tio åren verkade Nya Skånska Teatern AB, en teater som uppstått ur spillrorna av Skånska Teatern. 2003 las även Nya Skånska Teatern ner, men arvet efter Skånska Teatern lever kvar på olika sätt.

bard