Kulturpersonligheter

Erik av Pommern

När man tänker på kulturpersonligheter är det kanske inte människor som Erik av Pommern som dyker upp i huvudet. Men trots allt är han en viktig del av stadens historia och den som gjort det möjligt för stadens utveckling och kultur att överhuvudtaget finnas, eftersom det var han som såg till att staden bildades.

En kung med stor makt

Erik av Pommern föddes 1382 och mellan 1396 och 1439 var han (med två olika avbrott) kung av Sverige. Han var dessutom kung av Norge 1389-1442 och kung av Danmark 1396-1439, då under namnen Erik III och Erik VII. Det var under denna tid som Kalmarunionen skapades. Efter ett möte i Kalmar 1397 ingick Danmark, Sverige och Norge i en union som Erik av Pommern blev kung över.

Sitt namn fick Erik av Pommern genom att han var del av en polsk släkt, men han var också ättling till det norska kungahuset. Den norska drottningen Margareta var hans mormors syster och redan när han var sex år gammal blev han hennes medregent. Hon adopterade också honom.

Landskronas tillblivelse

Vilken koppling har då Erik av Pommern till Landskrona? Han hade en gård i Södra Säby från 1410. På samma plats skapades ett kloster. Södra Säby låg där Landskrona ligger idag.

1413 fick Landskrona stadsprivilegier och den idé som då fanns var att Landskrona skulle bli en köpmannastad. Erik av Pommern tänkte sig att det kunde ske samarbete med köpmän från England och Nederländerna och att det skulle bli möjligt att minska Hansans makt. Det skedde en kontinuerlig handelspolitisk kamp mot Hansan och Landskrona blev en del av detta spel. Tyvärr blev det inte som planerat. Istället fick Hansan stor makt i Landskrona och präglade stadens karaktär. Dessutom brände Hansan ner Landskrona 1428 för att kunna förstöra den hårda kontroll av varor som skedde i Öresund.

Erik av Pommern gav inte upp. Han ville ha makt över handeln i Öresund. Ett tecken på det var att han inrättade Öresundstullen 1429 och därför reste han borgen Kronborg i Helsingör. Hansan skulle trots allt bli tvungna att betala tull till Kalmarunionen. Konflikten blossade istället upp ännu mer. Hansan som hade ett totalt handelsmonopol gillade inte Erik av Pommerns åtgärder och satte in en blockad mot Kalmarunionen. Konflikterna ledde till mycket missnöje, men det går inte att komma ifrån att Landskrona växte, utvecklades och blev en stad den kanske aldrig hade blivit utan Erik av Pommerns konflikt med Hansan.

bard