Kulturhistoria

Gamla brandstationen

Om man slår upp namnet Fredrik Sundbärg i Nationalencyklopedin säger den information som kommer upp att han levde 1860-1913. 1890-1900 var han stadsarkitekt i Jönköping och 1901-1913 var han det i Landskrona. Han tillbringade alltså sina 12 sista år med att formge byggnader i Landskrona. Det avtryck han gjorde i staden spelar fortfarande stor roll för hur Landskrona upplevs.

Strax innan Fredrik Sundbärg blev stadsarkitekt i Landskrona fick han tillsammans med Alfred Arwidius uppdraget att rita den nya teatern, som stod färdig 1901. Den är fortfarande i drift och välbevarad. Väldigt lite har förändrats även om underhåll gjorts. Även det gamla vattentornet, som idag är ett av Landskronas landmärken, skapades av Fredrik Sundbärg.

Brandstationen

En annan karaktäristisk byggnad som Fredrik Sundbärg ansvarade för att formge var den gamla brandstationen, den byggnad där stadsbiblioteket idag har sina lokaler. Byggnaden utformades som en brandstation med nio bostäder längst upp. Senare gjordes en tillbyggnad. Tillbyggnaden gjordes på 1950-talet och den var Frans Ekelund ansvarig för. Den nya delen inrymde bland annat gymnastiksal och där finns idag bibliotekets musik- och språkavdelning. Byggnadens äldsta del är vagnhallarna som idag är bibliotekets huvudentré. Invändigt har byggnaden gjorts om med en ny planlösning för att den ska kunna användas som något annat än brandstation.

bard