Kultur i Landskrona

Biograf Maxim

Förutom museum, konsthallar och teater finns det en bio i Landskrona – Biograf Maxim. Bion öppnade 2014 efter en större ombyggnad och har nu tre olika salonger, alla relativt små. Den största rymmer 64 besökare. Biografen tillhör Filmstaden, som tidigare hette SF bio. Enligt wikipedia är det Sveriges största biografkedja och genom att tillhöra kedjan kan Biograf Maxim erbjuda ett stort utbud med alla de största svenska och utländska filmerna.

Historia

Även om Biograf Maxim bara funnits i sin nuvarande form sen 2014 är det en biograf med lång historia. I den lokal där bion finns har det funnits en biograf ända sen 1908. Under årens lopp har den haft olika namn, till exempel Landskrona Biografteater och Svea Biografteater. Det namn som blivit mest känt är Grand, och Biograf Maxim kallas ibland för gamla Grand. Fram till ombyggnaden hade biografen bara en större salong.

Tidigare fanns det fler biografer i staden, 1960 så många som fem. Sen började tv-apparater i hemmen på allvar konkurrera med biograferna. 1985 var det bara Grand som fanns kvar. Att biograferna kunde konkurreras bort är kanske inte alltid så förvånande. Det berättas att bio City, som var stadens äldsta biograf, höll på gamla traditioner ända tills de slog igen 1960. Däribland fanns att de hade kvar sina gamla träbänkar.

bard