Kulturhistoria

Koloniområdet vid citadellet

I Landskrona finns det häpnadsväckande många koloniträdgårdar. Det finns cirka 20 kvadratmeter koloniträdgård per invånare i staden, vilket gör att Landskrona är den stad som har mest koloniträdgårdsmark per invånare. Det finns 1400 kolonilotter, i sex olika koloniområden. De allra flesta kolonilotterna har dessutom en kolonistuga, vilket gör Landskrona ännu mer speciell i jämförelse med andra städer där många kolonilotter är enkla odlingslotter.

Citadellets koloniförening

Citadellets koloniförening är det äldsta koloniområdet i Sverige. Förutom att området med sina stugor i sig är en del av kulturarvet har det blivit det till exempel för att Selma Lagerlöf skrivit om det. Alla stugor i området är inte gamla, men en hel del äldre och välbevarade stugor finns där. Området blev koloniområde 1904. 1913 hade Landskrona stad en jubileumsutställning när stadens 500-årsjubileum firades. En del av de mindre utställningsbyggnaderna flyttades till koloniområdet och en av dem finns fortfarande kvar, nära vallgraven vid citadellet.

Området runt citadellet var länge militärt område, men när den militära funktionen försvann på 1700-talet tilläts odling på en del av vallarna. Detta borde vara det som ligger till grund för att det senare skapades ett koloniområde där, även om det skedde långt senare.

bard