Kulturpersonligheter

Carl Fredrik Reuterswärd

Carl Fredrik Reuterswärd föddes i Stockholm 1934. När han dog 2016 var det i Landskrona, där han bott i slutet av sitt liv. Genom flytten till Landskrona blev han en av stadens kulturpersonligheter. Han finns representerad bland annat genom en fast utställning på muséet som blivit möjlig genom en donation.

Liv och verk

Carl Fredrik Reuterswärd kom från en adlig familj där de flesta varit militärer. Själv valde han en annan bana och var under större delen av sitt långa liv verksam som konstnär. Han använde många olika tekniker och dessutom flera olika pseudonymer. Karriären började med konststudier i Paris i början av 1950-talet och där hade han också sin första utställning. Efter det återvände han till Stockholm och till studier på Kungliga Konsthögskolan. Senare blev han professor på skolan. Han hade dessutom en gästprofessur vid Minneapolis konsthögskola.

Efter en stroke 1989 tvingades han att börja arbeta med vänsterhanden, vilket gjorde att konstnärskapet förändrades.

Non-Violence

Carl Fredrik Reuterswärds absolut mest kända verk är Non-Violence, en skulptur som föreställer en pistol med en knut på pipan. Verket skapades som en reaktion efter mordet på John Lennon 1980. Non-Violence finns i flera olika utföranden och varianter och är spridd över hela världen. Hur pistolen ser ut skiftar lite och ibland är det helt andra vapen. I Landskrona finns en variant där det är två knutar på pistolens pipa. Den mest kända placeringen av Non-Violence är utanför högkvarteret i New York, dit skulpturen flyttats efter att först ha varit placerad som ett minnesmonument i Central Park.

bard