Kulturhistoria

Landskrona konsthall

Landskrona konsthall är en viktig del av kulturlivet i staden. Det är genom sina olika utställningar och sin placering mellan centrum och havet som gör att många har vägarna förbi den. Byggnaden i sig är också kultur, med en arkitektur som utgör en viktig del av stadens kulturhistoria.

Konsthallens arkitektur

wikipedia går det att läsa att konsthallen uppfördes till Landskronas 550-årsjubileum. Det inföll 1963 och byggnaden är ett tydligt exempel på svensk modernistisk efterkrigsarkitektur. Modernismen var en rörelse inom den västerländska kulturen. När det gäller arkitekturen hade krigen spelat stor roll. Man ansåg att en helt ny värld måste byggas upp. Det kom nya stilideal där funktionalismen var stark. Modernismen hade avvisats av nazisterna och dess formspråk kom att symbolisera värden som demokrati, fred och det nya som måste byggas upp efter andra världskrigets slut. Inom modernismen fanns många olika inriktningar och konfliktpunkter, även inom Sverige. Det var ingen enhetlig rörelse.

Den grundläggande tanken med Landskrona konsthall är att konsthallen ska smälta ihop med den park som finns utanför. Byggnad och omgivning ska bli en enhet, inte helt avskilda från varandra. Arkitekten Erik Höglund skapade detta bland annat genom att göra den sydvästra väggen till en skulptural glasvägg. I konsthallen finns dessutom en atriumgård.

Utveckling

Utvecklingen av atriumgården är ett exempel på hur man försökt följa den arkitektoniska tanken och hålla den vid liv. 1989 skapade Ulla Mohlin en japansk trädgård där. Året innan skapades Kaptensgårdens Skulpturpark, vilket innebär att det finns olika skulpturer utställda i parken runt konsthallen. Dessa två saker stärker idén om att gränsen mellan konsthall och omgivning ska luckras upp. Med den japanska trädgården har parkkänslan flyttat in i atriumgården och konstverk finns i parken.

bard