Kultur i Landskrona

Hemslöjden i Skåne

Hemslöjden i Skåne har sina lokaler i Landskrona. De tillhör Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund, SHR, som också kallas för Hemslöjden. Det är en ideell organisation och riksorganisationen har funnits ända sen 1912.

I Nationalencyklopedin beskrivs hemslöjd som “tillverkning av bruksvaror som kläder, hemtextilier, husgeråd, möbler, arbets- och transportredskap”. Historiskt har slöjdande varit den form som dominerat när det handlat om att producera bruksföremål. Det har för det mesta skett i hemmen och för att fylla de egna behoven. Med industrialismen ändrades det eftersom mycket kunde börja tillverkas på ett effektivare sätt. Också tanken kring produktion ändrades. Före industrialismen uppkom ett behov först och efter det skapades det som behövdes. Med masstillverkning av saker har utvecklingen gått i riktningen att saker först tillverkas och efter det görs försök att övertala människor att de behöver dem, till exempel genom reklam.

Hemslöjd är i vår tid en del av kulturarvet och en hobby som många njuter av, men inte någon central del i att tillverka det människor i allmänhet behöver.

Svenska Hemslöjdsföreningarnas riksförbund ger bland annat ut en tidning, samordnar de olika föreningarna i landet, delar ut stipendier, driver slöjdklubbar och är ansvariga för de kurser och verksamheter som hemslöjdsföreningar och -konsulenter bedriver. De fungerar också som granskningsnämnd när det gäller att dela ut gesäll- och mästarbrev inom ett par textila yrken.

Butik och kurser

I den gamla stationsbyggnaden som ligger centralt i Landskrona har Hemslöjden i Skåne sina lokaler och sin verksamhet. I butiken går det att hitta material som behövs om man själv vill skapa hantverk och det går att köpa färdiga saker som skapats av någon av alla de duktiga slöjdare som finns i Skåne.

Förutom försäljning bedriver Hemslöjden i Skåne en kursverksamhet med längre och kortare kurser inom olika slöjdtekniker. Oftast sker kurserna också i Hemslöjdens lokaler i den gamla stationen.

bard