Kulturpersonligheter

Tycho Brahe

Tycho Brahe föddes 1546 på Knutstorps borg som ligger i det som idag är Svalövs kommun, grannkommunen till Landskrona. På den tiden var Skåne danskt, och han var en dansk astrolog, astronom och alkemist. Framför allt är det sina astronomiska arbeten han blivit känd för.

Tycho Brahe och intresset för astronomin

Brahe sägs ha berättat om hur han som 13-åring bevittnade en solförmörkelse och fascinerades både över fenomenet och att det varit möjligt att förutse när solförmörkelsen skulle äga rum. Även om han studerade annat på dagtid började han studera himlakropparna på kvällarna. Det fanns förväntningar från familjen och de handlade om att han skulle bli något helt annat, inte stjärnskådare.

Trots det fördjupade sig Tycho Brahe i astronomin och insåg bland annat att de instrument som användes behövde bytas ut mot andra som kunde mäta med större noggrannhet. Till slut accepterade familjen hans val och lät honom arbeta med astronomin på heltid.

Tycho Brahe och Ven

Kung Fredrik II förstod att Tycho Brahe lätt kunde lockas utomlands, men ville ha kvar honom i Danmark. Därför gav han ön Ven till Brahe och dessutom pengar så att han skulle kunna bygga sig ett observatorium. Tycho Brahe byggde Uraniborg och Stjerneborg på Ven och skapade genom det ett forskningscenter som var framstående för sin tid. Teleskopet hade inte uppfunnits och än idag räknas Tycho Brahe som den främste astronomen med “obeväpnat öga”, alltså utan teleskop.

På Ven finns det fortfarande kvar många tecken på Brahes verksamhet. Det finns rester kvar av slottet Uraniborg och observatoriet Stjärneborg. Den gamla Allhelgonakyrkan och en rekonstruerad version av Uraniborgs renässansträdgård finns kvar. Allhelgonakyrkan byggdes under 1898-1899, så det var efter Tycho Brahes tid, men den spelar roll eftersom det är där Tycho Brahe-museet finns. Kyrkan avkristnades 2003 och är idag fylld av de instrument Brahe skapade. Att museet finns i en gammal kyrka är på sitt sätt passande. På Brahes tid fanns inte någon tydlig uppdelning mellan tro och vetenskap, utan vetenskapen handlade om människors försök att förstå Guds skapelse.

Skandaler

Det finns många historier om Tycho Brahe. En handlar till exempel om hans tama älg som skulle skänkas bort, men som hamnade på citadellet i Landskrona under en fest. I nyktert tillstånd kunde älgen ta sig upp för trapporna, men väl uppe i festlokalen fick den en hel del öl och det blev omöjligt för den att ta sig ut ur huset igen.

Med vissa berättelser är det svårt att veta om det handlar om rövarhistorier eller om de verkligen hänt. En berättelse som lär vara sann är att Brahe förlorade delar av näsan i en duell med svärd. Han tillverkade efter det en protes som kallades för guldnäsan. Den var sannolikt inte gjord av guld utan tunn mässing.

bard